ABR onderzoek uit de regio!

Geplaatst op: 27 februari 2023

Onderzoek naar antibioticaresistentie (ABR) en de effecten hiervan zijn erg belangrijk. In 2023 zijn er al twee interessante artikelen gepubliceerd in medische tijdschriften, allebei afkomstig vanuit onze regio!

Verborgen bacteriën bij ziekenhuispatiënten geven flinke kans op moeilijk te behandelen infectie

Onderzoek Amsterdam UMC | The Lancet Infectious Diseases

Onderzoekers van het Amsterdam UMC inventariseerden het risico op infectie met resistente bacteriën bij ziekenhuispatiënten. Ze keken onder andere naar patiënten die ongemerkt multiresistente Gram-negatieve bacteriën bij zich droegen. Het blijkt dat deze ‘dragers’ een kans van gemiddeld 14 procent hebben om in het ziekenhuis binnen 30 dagen een infectie te krijgen waar weinig antibiotica werkzaam tegen zijn. En dat is hoog! Meer weten over dit onderzoek? Lees verder op de website van het Amsterdam UMC:

Verborgen bacteriën bij ziekenhuispatiënten geven flinke kans op moeilijk te behandelen infectie (amsterdamumc.org)

Internationale studie: Het effect van een gecombineerde interventie op antibioticagebruik voor urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Onderzoek UNO Amsterdam | The BMJ

In een internationale studie die is uitgevoerd door o.a. onderzoekers van het UNO Amsterdam, is aangetoond dat een gecombineerde interventie bij kwetsbare ouderen effectief is in het verminderen van antibioticagebruik voor urineweginfecties. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Nederland, Polen, Zweden en Noorwegen waarbij de interventie bestond uit ondersteuning in de vorm van scholing en beslishulp voor huisartsen en verplegend personeel. Meer weten over dit onderzoek? Lees het artikel op de website van The BMJ:

Effect of a multifaceted antibiotic stewardship intervention to improve antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults (ImpresU): pragmatic cluster randomised controlled trial in four European countries | The BMJ

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op