Actief deelnemen aan het programma van het ABR-zorgnetwerk?

Geplaatst op: 30 april 2019

Vanaf 1 mei 2019 start een nieuwe periode van 2 jaar waarin de ABR-zorgnetwerken zich verder gaan ontwikkelen. Het regionaal coördinatieteam heeft een activiteitenprogramma opgesteld waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Het programma is opgedeeld in een aantal thema’s, waaraan de activiteiten opgehangen zijn. Deze activiteiten zijn alle gericht op het versterken van het ABR-zorgnetwerk.

Zorgpartijen en professionals in de regio nodigen wij van harte uit om in het programma na te gaan welke activiteiten kunnen helpen bij van invullen van de eigen verantwoordelijkheid in het tegengaan van antibioticaresistentie en het vormgeven van de eigen rol in het ABR-zorgnetwerk. Het RCT hoort graag van u bij welke activiteiten u betrokken wilt zijn: info@abrzorgnetwerknhfl.nl.

Het zorgnetwerk kan in deze periode geld toekennen aan initiatieven (zie het activiteitenprogramma, thema 7 Projecten en thema 8 Ingroeitaken) van zorgpartijen die bijdragen aan versteviging van het ABR-netwerk en het verbeteren van functioneren van de eigen organisatie als het gaat om het tegengaan van antibioticaresistentie. Op welke wijze u een beroep kan doen op een financiële bijdrage en onder welke voorwaarden zullen wij zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de zomer bekend maken. Heeft u al een (idee voor een) initiatief, meld het aan ons: info@abrzorgnetwerknhfl.nl. Wij denken graag met u mee!

Verder zoekt het ABR-zorgnetwerk voor de versterking van het regionale coördinatieteam een arts ouderengeneeskunde, een arts maatschappij en gezondheid en een epidemioloog. Heeft u interesse? Laat het ons weten: info@abrzorgnetwerknhfl.nl.  Wij leggen u graag uit wat werken voor het regionaal coördinatieteam inhoudt.

Ook zijn wij op zoek naar professionals die een paar keer per jaar met het RCT van gedachten willen wisselen over bijvoorbeeld de implementatie van op de eigen beroepsgroep gerichte activiteiten of op de beroepsgroep gerichte scholing. Wilt u iets meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw beroepsgroep op het thema antibioticaresistentie, laat het ons weten: info@abrzorgnetwerknhfl.nl. Dan nemen wij contact met u op!

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op