Bestrijden van antimicrobiële resistentie: Raad EU neemt aanbeveling aan

Geplaatst op: 13 juni 2023

De Raad heeft vandaag een aanbeveling aangenomen om de EU-maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) op te voeren.

We mogen niet wegkijken van de dodelijke dreiging die resistente micro-organismen vormen voor de gezondheid.

De aanpak van antimicrobiële resistentie is een topprioriteit voor het Zweedse voorzitterschap. Met de aanbeveling van vandaag hebben de EU-landen nu de nodige handvatten om het gebruik van antimicrobiële stoffen te monitoren en tegen te gaan.

Jakob Forssmed, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van Zweden.

In de aanbeveling wordt een “één gezondheid”-benadering voor AMR gehanteerd: de gezondheid van mens, dier en milieu is onlosmakelijk met elkaar verbonden, en AMR moet dus worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen op deze 3 gebieden.

Het algemene doel van de aanbeveling van de Raad bestaat erin om door middel van een reeks vrijwillige maatregelen oordeelkundig gebruik van antimicrobiële stoffen aan te moedigen en zo het risico te verminderen dat micro-organismen resistent worden tegen medische ingrepen.

De voorgestelde maatregelen omvatten:

  • concrete streefcijfers om het gebruik van antimicrobiële stoffen tegen 2030 terug te dringen – zo moet de totale menselijke consumptie van antibiotica met 20% naar beneden en de totale verkoop in de EU van antimicrobiële stoffen die worden gebruikt bij boerderijdieren en aquacultuur met 50%
  • een versterking van de nationale actieplannen om deze streefcijfers te halen en om het gebruik van antibiotica op nationaal niveau te monitoren, inclusief indicatoren om de evolutie te beoordelen
  • beter toezicht op AMR en antimicrobiële consumptie (AMC) op alle niveaus, ook in ziekenhuizen en faciliteiten voor langdurige zorg
  • inspanningen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van voedselproducerende dieren, om de verspreiding van infectieziekten in de landbouw te verminderen
  • bewustmaking van het brede publiek en van de mensen die werken in de gezondheidszorg en de veterinaire sector, met opleiding voor gezondheidswerkers en communicatiecampagnes

Achtergrond

Antimicrobiële stoffen zijn geneesmiddelen die worden gebruikt om infecties bij mensen, dieren en planten te voorkomen en te behandelen. Het gaat onder meer om antibiotica, antivirale middelen, antischimmelmiddelen en antiparasitica.

AMR treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd muteren en niet langer reageren op antimicrobiële stoffen. Daardoor verliezen antibiotica en andere antimicrobiële geneesmiddelen hun werkzaamheid en wordt het moeilijker of zelfs onmogelijk om infecties te behandelen.

AMR veroorzaakt jaarlijks meer dan 35 000 sterfgevallen in de Europese Economische Ruimte. Als er niets gebeurt, zou het aantal jaarlijkse sterfgevallen wereldwijd tot 10 miljoen kunnen oplopen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie.

De Commissie publiceerde op 26 april 2023 een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over AMR, als onderdeel van een pakket maatregelen om de geneesmiddelenwetgeving van de EU te hervormen.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op