Deelname aan SNIV om zorginfecties en antibioticagebruik te verminderen!

Geplaatst op: 9 januari 2020

Het in kaart brengen van infectieziekten in uw verpleeghuis kan via SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen).
De incidentiemodule vult u wekelijks in (dat kost u 10-15 minuten voor alle afdelingen). In de prevalentiemodule registreert u 1 of 2 keer per jaar infecties en antibioticagebruik voor alle bewoners. Deelname aan SNIV is gratis.
U krijgt een terugrapportage met feedback van zorginfecties binnen uw verpleeghuis en zorggroep ten opzichte van landelijke cijfers. Wanneer de infectiepreventie op orde is of juist wanneer aanscherping van infectiepreventie maatregelen nodig zijn, dan ziet u dat in de rapportage. Dit helpt u om uw infectiepreventiebeleid vorm te geven.
Er is ook een antibioticasurveillance waarmee u uw antibioticabeleid kunt monitoren en bijstellen. Dit gaat via de apotheek en kost u daardoor weinig tijd.
Een onlangs gepubliceerd artikel in Epidemiology & Infection laat zien dat bij huizen die langer deelnemen aan SNIV er minder zorginfecties voorkomen.
Heeft u interesse, vragen of wilt u een presentatie op locatie? Mail SNIV@rivm.nl of kijk op www.sniv.nl.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op