Gevraagd: arts – microbioloog voor de 2 ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland

Geplaatst op: 3 juli 2019

Gevraagd: arts – microbioloog voor de 2 ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland, opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2017, zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Voor deze ABR- zorgnetwerken zijn we op zoek naar twee artsen- microbiologen die per persoon bij voorkeur 16 uur in de week inzetbaar zijn voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Als arts-microbioloog ben je lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk.

De arts-microbioloog draagt bij aan onder meer :
– Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.
– Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobial stewardship.
– Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.
– Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.
– Het afstemmen van de bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en de zorgverleners.
– De bewaking van een effectieve bestrijding van uitbraken in zorginstellingen.
Wat is het vereiste profiel
Een afgeronde opleiding tot arts-microbioloog of in laatste fase van opleiding daartoe.
Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod
Je wordt in principe aangesteld voor een periode van 2 jaar, tot 1 mei 2021. Voortzetting daarna behoort tot de mogelijkheden. Plaats van aanstelling kan in overleg bij één van de kernpartners in het zorgnetwerk of op basis van detachering vanuit een bestaande werkgever.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar
Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/ Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op