Uitnodiging voor deelname aan project Handhygiëne in de thuiszorg

Geplaatst op: 8 maart 2022

Het Antibioticaresistentie(ABR)-zorgnetwerk en GGD Hollands Noorden zijn op zoek naar thuiszorgorganisaties die mee willen doen aan een project om de uitvoering van handhygiëne in de eigen organisatie te verbeteren en te borgen.

Handhygiëne draagt sterk bij aan het beperken van de overdracht van infectieziekten. Handhygiëne is de basis. Dat is een les die we inmiddels ook allemaal hebben geleerd tijdens de coronapandemie. Heel Nederland sloeg massaal aan het handen wassen. Handhygiëne is helemaal belangrijk in situaties waar kwetsbaren verzorging ontvangen en waar zorgmedewerkers in toenemende mate medisch complexe handelingen uitvoeren.

Maar hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers weten wat goede handhygiëne is en weten wanneer handhygiëne toegepast moet worden in de dagelijkse praktijk? Dat er in de organisatie blijvende aandacht is voor de handhygiëne? In de (corona)praktijk èn uit onderzoek blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig te realiseren is.


Doel

Doel van dit project is het stimuleren van aandacht voor handhygiëne in de thuiszorg. Door dit onderwerp te borgen in de organisatie wordt de uitvoering van handhygiëne in de praktijk structureel onder de aandacht gebracht en weet de organisatie hoe zij zorgmedewerkers hierin kan faciliteren.

Waarom deelnemen?
Door deel te nemen aan het project heeft u de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in het toepassen van handhygiëne in de organisatie. De GGD biedt gratis ondersteuning om de uitvoering van handhygiëne te verbeteren en de kennis en vaardigheden in de thuiszorgorganisatie te borgen. Het vergroot de bewustwording van handhygiëne in de gehele organisatie.

Doet u mee?
Voor dit project is GGD Hollands Noorden op zoek naar thuiszorgorganisaties (zelfstandig of gekoppeld aan een instelling) in het verzorgingsgebied van GGD Hollands Noorden – bestaande uit de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Westfriesland – die verschillende soorten thuiszorg aanbieden èn zorgmedewerkers in dienst hebben van verschillende zorgniveaus. Het project loopt over een periode van ongeveer 9 maanden en bestaat uit o.a. de volgende activiteiten:

  • Een startbijeenkomst waarin uitleg gegeven wordt over het project.
  • Het trainen van thuiszorgmedewerkers die handhygiëne-observaties gaan uitvoeren in de eigen organisatie.
  • Het uitzetten van de GGD-vragenlijst onder de thuiszorgmedewerkers.
  • Het uitvoeren van de observaties handhygiëne.
  • De terugkoppeling van de uitkomsten van de observaties en de vragenlijsten.
  • Het opstellen van een verbeterplan door de thuiszorgorganisatie met ondersteuning van de GGD.
  • Een training handhygiëne aan de thuiszorgmedewerkers.
  • Een steekproef gericht op de uitvoering van de handhygiëne (herhaling van de observaties na 6-9 maanden).
  • Een evaluatie.


Wanneer start het project?

GGD Hollands Noorden wil graag dit jaar starten met het project bij thuiszorgorganisaties. In verband met de planning van het project is het wenselijk dat aanmelding (met interesse) voor deelname spoedig plaatsvindt. Het project biedt ruimte voor nog enkele organisaties. De doorlooptijd van een project is gemiddeld negen maanden.

Wat betekent deelname?
Deelname aan het project is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt van een organisatie verlangd zich te committeren aan deelname van alle onderdelen van het project. Bij een grote thuiszorgorganisatie kan het vanwege de te verrichte inzet nodig zijn om te differentiëren in aanpak: een deel van de organisatie doorloopt het hierboven beschreven traject en het andere deel van de organisatie volgt (desgewenst) een aangepaste aanpak, die wordt overeengekomen tussen de organisatie en de GGD.


Aanmelden
Wilt u als thuiszorgorganisatie deelnemen of bent u geïnteresseerd? Stuur dan spoedig  een email aan Anita de Boer, aboer@ggdhn.nl . Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen. Mocht er geen interesse zijn voor deelname aan het project, dan verneemt de GGD dit graag ook. Daarmee wordt voorkomen dat de GGD later alsnog dezelfde vraag toestuurt.


Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Anita de Boer, deskundige infectiepreventie GGD Hollands Noorden. Telefoon 06-23354888. GGD Hollands Noorden heeft de deskundigheid in huis om zorgorganisaties te helpen bij het verbeteren van hun infectiepreventie en outbreakmanagement. Samen met de zorgorganisaties wil GGD Hollands Noorden in de regio de samenwerking op het gebied van de infectieziektebestrijding versterken. Dit project is hier een voorbeeld van.

 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op