Internationaal onderzoek naar opsporen en behandelen infecties

Geplaatst op: 9 januari 2024

Isala doet mee aan een internationaal onderzoek dat tot doel heeft de diagnose en behandeling van infecties te verbeteren. Jaarlijks overlijden wereldwijd miljoenen mensen aan de gevolgen van infecties. Voor de financiering van dit onderzoek heeft Isala een Europese subsidie van €500.000 ontvangen. Het onderzoek is mede geïnitieerd door medisch moleculair microbioloog John Rossen, die ook als wetenschappelijk coördinator betrokken is.

Infectiegevaar

Bij een ziekenhuisbehandeling of operatie bestaat altijd infectiegevaar, zoals bijvoorbeeld bloedvergiftiging of infecties bij orthopedische ingrepen. Patiënten die hiermee te maken krijgen worden doorgaans behandeld met antimicrobiële middelen, zoals antibiotica, Deze zijn echter niet altijd effectief. Het onderzoek richt zich op patiënten die een antimicrobiële resistente bacterie bij zich dragen. Antimicrobiële resistentie (AMR) wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gezien als een van de grootste mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid. Naar schatting was AMR in 2019 direct verantwoordelijk voor 1,27 miljoen wereldwijde sterfgevallen en droeg het bij aan 4,95 miljoen sterfgevallen.

Initiator

Waarom zijn sommige patiënten resistent tegen antibiotica? Hoe kun je de diagnose en behandeling van een infectie verbeteren? Dat zijn vragen die John Rossen bezighoudt. Samen met een vakgenoot van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de microbioloog initiator van het internationale onderzoek. Het zogeheten DRAIGON-consortium heeft hiervoor €6,34 miljoen EU-subsidie ontvangen. Organisaties uit de landen Nederland, Albanië, het VK, Zwitserland en de VS werken eraan mee. Naast Isala doen uit Nederland ook het UMCG en Health-Ecore Groningen mee aan het onderzoek.

Innovatief apparaat

Rossen: ‘Het doel van dit onderzoek is om een innovatief apparaat te ontwikkelen dat infecties sneller kan diagnosticeren. Een bacterieel kweekonderzoek duurt nu ongeveer 3 tot 5 dagen. We denken dat dit met nieuwe technieken, waaronder AI, straks in 1 à 2 dagen kan. Met een snellere en nauwkeurige diagnose kun je een patiënt eerder en beter behandelen en kunnen we verspreiding van AMR beter tegengaan. In het onderzoek wordt ook bekeken of de nieuwe methode kostenbesparend is. Daarnaast onderzoeken we ook of het voor de patiënt daadwerkelijk een meerwaarde geeft en of deze een betere behandeling ervaart.’

Kennis delen

Het consortium wil de opgedane kennis delen met andere en vooral armere landen. Overmatig gebruik van antibiotica kan leiden tot antimicrobiële resistentie (AMR). Dat verhoogt het risico’s op complicaties of overlijden. Rossen: ‘In Nederland is infectiepreventie goed geregeld en gaan we zorgvuldig om met het toedienen van antibiotica. Maar juist armere landen vormen hierin een risico. Antibiotica zijn daar bij wijze van spreken op elke hoek van de straat te krijgen. Daarom willen we onze kennis en technieken die we onderzoeken delen om de zorg echt te verbeteren. Zeker in gebieden waar infecties een nog groter gevaar voor de volksgezondheid vormen’.

Lange adem

Het onderzoek waar John Rossen samen met de afdeling LMMI aan werkt duurt 4 jaar. John: ‘Uiteindelijk wil je dat er een prototype van het apparaat komt en dan ben je er natuurlijk nog niet. We willen de komende jaren ook iemand op dit onderwerp laten promoveren. Het onderzoek vergt een lange adem, maar het is natuurlijk fantastisch om hier mee aan de slag te kunnen!’

Partners

De partners van het DRAIGON-consortium zijn: Isala, UMCG, CAMTECH, Health-Ecore, The Johns Hopkins University, Europees vaccininitiatief (EVI), Orthopädisches Spital Speising, Sandoz en Spitali Universitar Shefqet Ndroqi.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op