Ziekenhuizen

Richtlijnen voorschrijven antibiotica

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft landelijke richtlijnen voor antibiotica geformuleerd. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt. De SWAB-richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in de diverse ziekenhuizen.

Wat doe ik als een patiënt BRMO-drager is?

Als een patiënt een BRMO-drager is zijn er in ieder geval drie stappen die je moet nemen:

1. Extra infectiepreventiemaatregelen
De soort resistente bacterie die je patiënt bij zich draagt, bepaalt welke extra isolatiemaatregelen je moet nemen. Natuurlijk naast de basismaatregelen, zoals handhygiëne. Vraag bij de afdeling infectiepreventie binnen je ziekenhuis welke extra maatregelen gelden bij de specifieke bacterie, bijvoorbeeld voor:

  • het aanbrengen van een waarschuwing, zoals een isolatie- of signaleringskaart en/of waarschuwing in het dossier;
  • het gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schorten, mond-neusmaskers en handschoenen;
  • extra schoonmaak en/of desinfectie;
  • afspraken over het stoppen van de extra infectiepreventiemaatregelen bij de patiënt;
  • maatregelen voor bezoekers.

2. De patiënt informeren 
Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de patiënt geïnformeerd worden. Geef de patiënt(en) en hun bezoekers ook uitleg over de extra infectiepreventiemaatregelen en het belang van goede handhygiëne. Voor meer informatie, zie ook een filmpje: Patiëntenervaring met BRMO. De meeste ziekenhuizen hebben ook een BRMO informatiefolder voor patiënten op de website gepubliceerd of via de afdeling infectiepreventie te verkrijgen.

3. Andere zorgverleners informeren bij overdracht 
Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of externe overplaatsing dat de patiënt drager is van een BRMO-bacterie. Verblijft de patiënt in een langdurige zorginstelling of krijgt de patiënt thuiszorg dan moeten ook deze zorgorganisaties worden geïnformeerd. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Nascholingen

Een overzicht van bij ons bekende nascholingen vind je onder ons aanbod

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je aan.

SRI

Richtlijnen Infectiepreventie

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) ontwikkelt, beheert en onderhoudt richtlijnen voor infectiepreventie in de medisch specialistische, de langdurige en  publieke gezondheidszorg. Zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen kunnen deze richtlijnen gebruiken voor het ontwikkelen en geven van kwalitatieve en veilige zorg. Op dit moment worden SRI-richtlijnen opgesteld op basis van de WIP-richtlijnen. De WIP-richtlijnen gelden nog totdat de SRI-richtlijnen zijn gepubliceerd. 

Inzicht in kwaliteit van antimicrobiële zorg

De Antimicrobial Stewardship Monitor (AMSM) van de SWAB geeft ziekenhuizen inzicht in hun voorschrijfgedrag en kwaliteit van antimicrobiële zorg. Deelnemende ziekenhuizen krijgen via een online dashboard gebenchmarkte spiegelinformatie. Om de registratielast te beperken maakt de AMSM gebruik van automatisch extractie van reeds vastgelegde data uit het Electronische Patiënten Dossier (EPD). Het ABR zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland stimuleert ziekenhuizen deel te nemen aan de AMSM om aandachtspunten rondom antimicrobieel gebruik te identificeren en de behandeling van infectieziekten te verbeteren.

Neem contact met ons op