Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

MUIZ staat voor het Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO. In de regio Noord-Holland en Flevoland helpt het ABR Zorgnetwerk de GGD’en met het implementeren van dit meldpunt. Op deze pagina geven wij een korte uitleg over MUIZ. 

Wat is MUIZ?

Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is een webapplicatie waarin real-time uitbraken van o.a. luchtweginfecties, gastro-enteritis, scabiës en BRMO gemeld kunnen worden. Alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij MUIZ zien wanneer er een melding van een uitbraak wordt gemaakt. MUIZ geeft zorginstellingen de mogelijkheid om beter op de hoogte te zijn van wat er gebeurt bij ‘de buren’. Daarnaast zijn de contactgegevens van zorgprofessionals die zich bezig houden met infectiepreventie en/of uitbraakmanagement overzichtelijk weergegeven.

Wanneer er een patiënt transfer (van ziekenhuis-naar verpleeghuis) plaatsvindt, kan er worden gekeken in MUIZ of er op de desbetreffende afdeling een uitbraak is. Op basis hiervan kunnen, indien nodig, preventieve maatregelen genomen worden. Hiernaast biedt MUIZ de mogelijkheid om real-time data te verzamelen binnen de zorginstelling (locatie-specifiek of koepel-breed). 

Een van de doelstellingen van MUIZ is het voorkomen van verspreiding van infectieziekten en BRMO door tijdig infectiepreventiemaatregelen te kunnen treffen door transparantie en netwerkversterking. 

Meer informatie?

Kijk op de algemene website van MUIZ voor meer algemene informatie. Indien je MUIZ wilt implementeren in jouw organisatie, neem contact op met GGD in jouw regio of de regionale projectleiders, Fred Slijkerman (fslijkerman@ggdhn.nl) en Aletta Kliphuis (a.kliphuis@amsterdamumc.nl).

Neem contact met ons op

Click to access the login or register cheese