Gecanceld– Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst ABRzorgnetwerken NH en FL op 9 april 2020

Geplaatst op: 6 maart 2020

De jaarbijeenkomst van onze twee ABR-zorgnetwerken die gepland staat op 9 april a.s. gaat niet door. De maatregelen die genomen moeten worden om het Coronavirus te bestrijden nopen tot het schrappen van de bijeenkomst. 

Of de bijeenkomst later in het jaar alsnog plaatsvindt, daar kan door de huidige onzekerheden nu geen antwoord op gegeven worden. Mocht er dit jaar alsnog een jaarbijeenkomst georganiseerd kunnen worden, dan zullen wij dit tijdig via de nieuwsbrief en website en /of email aan u bekend maken. 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op