Het team

Dit zijn de teamleden die zijn aangesloten bij het Antibioticaresistentiezorgnetwerk in Noord-Holland en Flevoland. Neem contact op voor meer informatie.

Regionaal Coördinatie Team

Anita de Boer
Deskundige Infectiepreventie
Barbara Bloem
Infectiepreventieadviseur GHZ
Carolien Hogenhuis
Huisarts
Charlotte Michels
Deskundige Infectiepreventie
Dennis Souverein
Epidemioloog
Fred Slijkerman Megelink
Arts Maatschappij en Gezondheid
Hanne van Lier
Hanne van Lier
Huisarts
Jessica Edwards van Muijen
Specialist Ouderengeneeskunde
Katrijn Rensing
Arts-microbioloog
Maarten Scholing
Arts-microbioloog
Miriam Mes
Deskundige Infectiepreventie
Paul van Houten
Specialist Ouderengeneeskunde

Netwerkbureau

Aletta Kliphuis
Netwerkcoördinator
Annemarie Bossink
Communicatie Strateeg
Lucia Simons
Projectmedewerker

Stuurgroep

De stuurgroep heeft een Dagelijks Bestuur (DB). De Stuurgroepleden zijn:
Dhr. Menno de Jong (Voorzitter/DB) Arts-microbioloog Amsterdam UMC
Mw. Wendelien Dorigo (DB) Arts-microbioloog Tergooi MC
Mw. Mariken van der Lubben (DB) Hoofd Streeklaboratorium GGD Amsterdam
Dhr. Paul van der Linden Ziekenhuisapotheker Tergooi MC
Mw. Daniëlle Bonink Directeur Netwerk Acute Zorg NH-FL Amsterdam UMC
Dhr. Edward-John Paulina Directeur Publieke Gezondheid GGD Hollands Noorden
Mw. Jolanda Buwalda  Bestuurder Omring
Mw. Caroline Beentjes Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen
Mw. Kim Sigaloff Internist-Infectioloog Amsterdam UMC
Mw. Aletta Kliphuis Netwerkcoördinator AMR Zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland

Neem contact met ons op