PPO rapport: Weinig resistente darmbacteriën in Nederlandse verpleeghuizen

Geplaatst op: 27 juni 2019

Weinig resistente darmbacteriën in Nederlandse  verpleeghuizen – PPO rapport juni 2019

In verpleeghuizen is het gemiddeld goed gesteld als het gaat om antibioticaresistentie. Omdat de problematiek rondom antibioticaresistentie naar verwachting de komende jaren verder toeneemt, moet er blijvende aandacht zijn voor goede hygiënemaatregelen en verstandig gebruik van antibiotica. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek onder bewoners van Nederlandse verpleeghuizen.

In geen van de onderzochte verpleeghuizen is CPE (Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae) gevonden. Dat is goed nieuws want er zijn nauwelijks antibiotica die infecties met deze bacterie kunnen behandelen. Bij 1 op de 12 bewoners is de ESBL (Extended Spectrum Beta –Lactamase) producerende bacterie gevonden. In de Nederlandse bevolking komt dit even vaak voor. Bij ongeveer een derde van de huizen kwam ESBL vaker voor dan 10%. Dit percentage wordt als bovengrens aangehouden van normaal dragerschap onder de Nederlandse bevolking. Over het algemeen staat de verpleeghuissector er goed voor.

Onderzoek
Het RIVM onderzocht bij 4420 bewoners van 159 verpleeghuizen of ze bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica in hun darmen bij zich dragen.  Daarbij keken de onderzoekers naar ESBL-producerende bacteriën. ESBL‘s zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica zoals penicillines kunnen afbreken. Ook onderzochten ze de mate waarin CPE (carbapenemase producerende darmbacteriën) voorkomen. Deze zijn alleen met zogenaamde ‘laatste redmiddelantibiotica’ te behandelen.

Antibioticaresistentie
Wereldwijd worden bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. In Nederland blijken de cijfers voor de belangrijkste resistente bacteriën laag in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt onder andere omdat antibiotica in Nederland alleen te krijgen zijn wanneer een arts deze voorschrijft. Hierbij laten artsen zich leiden door de richtlijnen van de beroepsgroep. We gebruiken daardoor relatief weinig antibiotica in ons land. Daarnaast is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor goede hygiënemaatregelen.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op