Call gelanceerd voor preklinische studies naar nieuwe antibiotica

Geplaatst op: 13 april 2023

Vanwege de toenemende antibioticaresistentie is er een grote behoefte aan nieuwe vormen van antibiotica. In de nieuwe call NACTAR – Preklinische studies is 1 miljoen euro beschikbaar voor het preklinisch testen van nieuwe veelbelovende antibacteriële stoffen en alternatieven. De deadline voor vooraanmeldingen is 22 juni 2023.

Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van deze eeuw. Bacteriële infecties hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke doodsoorzaak, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in The Lancet. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een forse stijging van de zorgkosten. De behoefte aan nieuwe middelen en manieren om deze infecties te bestrijden is dan ook groot. In het onderzoeksprogramma Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR) werken onderzoekers en het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van nieuwe antibacteriële stoffen en alternatieven, die betaalbaar en toegankelijk zijn.

Doel

De nieuwe NACTAR-call Preklinische studies 2023 heeft als doel nieuw ontwikkelde antibiotica, producten en/of alternatieve behandelingen gericht tegen humane infectieziekten preklinisch te gaan testen. Onderzoeksprojecten hebben als doel veelbelovende stoffen, voortkomend uit de onderzoeksthema’s die zijn gedefinieerd in het NACTAR-programma, een stapje dichter naar de kliniek te brengen.

Bekijk voor meer informatie de call for proposals

Budget en deadlines

In totaal is een budget van 1 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek. Er kan minimaal 200.000 euro en maximaal 1 miljoen euro per project worden aangevraagd. De maximale projectduur is twee jaar. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 22 juni 2023 en voor een volledige aanvraag 28 september 2023. Cofinanciering is geen vereiste, maar private partijen die dit wensen kunnen via het leveren van cofinanciering partner zijn bij een onderzoeksproject.

Samenwerking

Het NACTAR-programma is in 2016 opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NWO met als doel om onderzoek naar nieuwe antibiotica of alternatieven daarvoor te stimuleren. In twee eerdere rondes (in 2017 en 2020) werden tien onderzoeksprojecten toegewezen met een totaalbudget van bijna 8 miljoen euro, waaronder twee preklinische studies.

Meer informatie

Programmapagina NACTAR 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op