Privacy Statement

Wie zijn wij?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie (ABR) gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Twee van deze zorgnetwerken zijn de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland West (NHW) en Noord-Holland Oost en Flevoland (NHOF). In de praktijk functioneren deze als één Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Holland | Flevoland (RZN ABR NH-FL).

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat een bezoeker zijn gegevens invult of achterlaat op onze website of als iemand zich via de site inschrijft voor één van onze bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten waar je je voor hebt aangemeld of hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn en voor de nieuwsbrief waarvoor je je hebt ingeschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten en/of de nieuwsbrief zijn hieronder vermeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • Gegevens t.b.v. het aanvragen van accreditatiepunten bij bijeenkomsten en scholingen, zoals BIG-nummer en geboortedatum.
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over allergieën of maaltijd voorkeuren worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de bijeenkomsten. Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft het RZN ABR NH-FL hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee jouw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden twaalf weken na de eventuele evaluatie van een bijeenkomst verwijderd, tenzij er een vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden gegevens vier weken na de evaluatie van de vervolgbijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens het RZN ABR NH-FL van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Het RZN ABR NH-FL behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt jouw verzoek sturen aan:

Netwerk Acute Zorg NH-FL
T.a.v. ABR Zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop het RZN ABR NH-FL omgaat met jouw persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

RZN ABR NH-FL behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.abrzorgnetwerknhfl.nl

Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als RZN ABR NH-FL een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan wordt dit kenbaar gemaakt via berichtgeving op onze website of in onze nieuwsbrief.

Neem contact met ons op