Toenemende resistentie voor diverse antibiotica onder groep A streptokokken

Geplaatst op: 5 juli 2022

Toenemende resistentie voor diverse antibiotica onder groep A streptokokken

In april en mei waren er opvallend meer meldingen van invasieve infecties met groep A streptococcen (GAS) bij met name (jonge) kinderen.

Uit ziekenhuizen kwam het signaal dat de iGAS bij jonge kinderen vaak fasciitis necroticans betrof na waterpokken. Uit cijfers van NIVEL – zorgregistraties blijkt dat de incidentie van huisartsconsulten voor waterpokken hoog was dit voorjaar, ook vergeleken met 2019 en nog steeds stabiel op hoog niveau ligt.

Figuur 1. Meldingen van invasieve groep A streptokokkeninfecties per maand (van eerste ziektedag, indien onbekend datum labuitslag, indien onbekend melddatum), en een 3-maandelijks lopend gemiddelde, 1 januari 2017 – 15 juni 2022. De maand juni 2022 is niet weergegeven. Bron: Osiris.

Figuur 2. Aantal meldingen van meldingsplichtige invasieve groep A streptokokkeninfecties bij kinderen 0-5 jaar, per maand (van eerste ziektedag, indien onbekend datum labuitslag, indien onbekend melddatum), 1 januari 2016 – 15 juni 2022. De maand juni 2022 is niet weergegeven. Bron: Osiris.

In de gegevens van het nationale surveillancesysteem van antibioticaresistentie (ISIS-AR) wordt gezien dat in de afgelopen 5 jaar sprake is van toenemende resistentie voor diverse antibiotica onder groep A streptokokken. Resistentie voor clindamycine steeg van 5% in 2017 naar 11% in 2021 in kweken afgenomen bij huisartsen en van 4% naar 9% in kweken van ziekenhuizen. Erythromycine-resistentie nam toe van 7 naar 13% en van 6 naar 11% in respectievelijk huisartsen- en ziekenhuiskweken. Deze stijging is relevant, omdat clindamycine gebruikt kan worden als onderdeel van de behandeling van iGAS, en daarnaast worden macroliden en clindamycine gebruikt voor chemoprofylaxe bij huishoudcontacten van een persoon met iGAS. (Bronnen: Osiris, NRLBM, NIVEL zorgregistraties, ISIS-AR.)

Bron: Deze informatie is gebaseerd op informatie(3766) afkomstig van het Signaleringsoverleg (RIVM), Jaargang 2022, week 24.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op