Gratis themadag Hygiëne en Infectiepreventie voor kleine zorgorganisaties in Zaandam.

Geplaatst op: 7 oktober 2019

Gratis themadag Hygiëne en Infectiepreventie voor kleine zorgorganisaties in Zaandam

Vanuit het landelijk programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’, organiseert Actiz samen met Vilans, de VHIG en het Regionale ABR-Zorgnetwerk speciaal voor medewerkers van leden van het platform ‘kleine zorgorganisaties’ een dag rondom de duurzame aanpak van hygiëne en infectiepreventie.

Het betreft een bijeenkomst op 20 november in Zaandam voor diverse medewerkers die een rol hebben op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, zoals kwaliteitsmedewerkers, kwaliteitsverpleegkundigen, aandachtfunctionarissen, contactpersonen infectiepreventie, leidinggevenden en/of leden van een commissie voor hygiëne en infectiepreventie. Deze dag is toegankelijk voor iedereen, ook voor organisaties die geen lid zijn van het platform ‘kleine zorgorganisaties’.

Elementen van de dag zijn bijvoorbeeld:
• Wie doet wat: voor infectiepreventie heb je de hele organisatie nodig
• Hoe kun je met de teams aan de slag: aandacht voor gedragsverandering
• Hoe kun je gebruik maken van de (digitale) middelen, tools en programma’s die ontwikkeld zijn in het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’
• Inhoudelijk kennis over het thema
• Leren van elkaar en uitwisselen van praktijkervaringen

Maar ook als er andere vragen of behoeftes zijn…laat het Actiz weten! Dan kan Actiz dit mogelijk meenemen in het programma van de dag!

Deelname is in principe gratis. (Alleen als het aantal aanmeldingen groot is bestaat de kans dat voor deelnemers uit de wat grotere organisaties die geen lid van het platform zijn een kostendekkende vergoeding voor de lunchkosten wordt gevraagd).

Organisaties kunnen zich (bij voorkeur met een team met meerdere functionarissen) melden bij Actiz, bij Karin van Rossenberg (k.van.rossenberg@actiz.nl) Bij de aanmelding svp aangeven: Naam van de deelnemer, functie van de deelnemer en naam van de organisatie.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op