Neem deel aan het implementatieproject van UNO Amsterdam hoe je meer verantwoord antibiotica in je verpleeghuis kan voorschrijven

Geplaatst op: 3 september 2021
vacature

‘Minder antibioticagebruik in verpleeghuizen? Ja dat kan!’

Gebruik van ondersteunende materialen
Infectiepreventiecommissies of Hygiëne en Infectiepreventiecommissies zetten zich binnen verpleeghuizen o.a. in voor het bewaken van het antibioticabeleid en het terugdringen van antibioticaresistentie. Een aandachtsgebied waarvoor UNO Amsterdam d.m.v. een al langer lopende onderzoekslijn een reeks van nieuwe praktische materialen voor op de werkvloer van verpleeghuizen heeft ontwikkeld. Deze materialen zijn als hulpmiddel in te zetten voor het beter vaststellen en behandelen van urineweginfecties en lage luchtweginfecties, conform de Verenso richtlijnen. Het gaat om scholingsmaterialen en ondersteunende producten voor op de werkvloer, zoals zakkaartjes, observatielijsten, patiënten informatie en stappenplannen met handige tips. Kijk op de website van UNO voor nadere informatie over de producten ‘Infectieziekten en antibiotica’.

Begeleiding van de UNO implementatie coach
Om uw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van deze materialen stelt UNO in de periode november 2021-mei 2023 intensieve begeleiding beschikbaar door implementatie coaches. Op dit moment werft UNO Amsterdam 8-10 verpleeghuizen voor deelname aan dit implementatieproject, dat gesubsidieerd wordt door het ABR Zorgnetwerk NH-FL. Deze verpleeghuizen zal UNO Amsterdam als groep gaan coachen bij de implementatie van deze materialen.  Maar voor we gaan implementeren stelt de implementatiecoach samen met elk van de deelnemende verpleeghuizen eerst een doelstelling op, waarvoor de te implementeren materialen ondersteunend zijn. Zo kunnen we per verpleeghuis op maat toewerken naar meer verantwoord voorschrijven van antibiotica bij infectieziekten.

Leren implementeren in groepsverband
Uitgangspunt van het project is dat de deelnemende verpleeghuizen als groep met en van elkaar leren hoe we medewerkers op de werkvloer meekrijgen om de nieuwe kennis eigen te maken en om te zetten in het handelen, welke belemmerende factoren daarvoor aangepakt moeten worden en hoe we met de inzet van verschillende strategieën een positief resultaat kunnen boeken, aansluitend bij de doelstelling van het project per organisatie.

Doe je mee?
Er is nog plaats om mee te doen aan het implementatieproject. We verlengen de deadline van aanmelden tot 1 oktober a.s. Is uw organisatie geïnteresseerd in de producten ’Infectieziekten en antibiotica’ en wil uw organisatie werken aan meer verantwoord voorschrijven van antibiotica bij infectieziekten, lees dan voor meer informatie de flyer over het implementatieproject. Hierin staat hoe u zich kan aanmelden.

Contact?
Voor meer informatie en/of een oriënterend gesprek over uw deelname aan het project kun u ook contact opnemen met Josien Wijffels, implementatie adviseur UNO Amsterdam, j.f.a.m.Wijffels@AmsterdamUMC.nl of bel 020 4449694 (ma t/m wo).

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op