Link tussen resistentie en antibioticagebruik mens en dier

Geplaatst op: 22 februari 2024

Landen die het gebruik van antibiotica bij zowel mensen als dieren hebben verminderd, merken ook een afname van antibioticaresistente bacteriën. Dit meldt het laatste rapport van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de instanties European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en European Food Safety Authority (EFSA).

Dit is de eerste keer dat deze instanties gezamenlijk trends in antibioticagebruik en resistentie bij Escherichia coli (E. coli) bij zowel mensen als voedselproducerende dieren hebben geanalyseerd. Uit hun analyse van gegevens in de periode 2014 tot 2021 blijkt dat E. coli-bacteriënbij mensen en dieren minder resistent worden tegen antibiotica naarmate het totale antibioticagebruik daalt. Zij zagen onder meer in die periode een daling van het antibioticagebruik onder voedselproducerende dieren van 44%.

Ook wordt in het rapport een verband gelegd tussen de antibioticaresistentie bij E.coli bij mensen en het gebruik van carbapenems, cefalosporines van de derde en vierde generatie en chinolonen. Als het gaat om de resistentievorming van deze bacterie bij voedselproducerende dieren lijkt het gebruik van chinolonen, polymyxinen, aminopenicillines en tetracyclines een belangrijk rol te spelen

Verspreiding
Verder laat het rapport zien dat bacteriële resistentie bij voedselproducerende dieren in verband kan worden gebracht met resistentie bij mensen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de bacteriën Campylobacter jejuni en Campylobacter coli. Als deze aanwezig zijn in voedselproducerende dieren kunnen zij zich via het voedsel naar mensen verspreiden.

Ook wordt in het verslag voor het eerst de statistische code openbaar gemaakt die wordt gebruikt om deze analyses uit te voeren. Dit maakt het voor andere onderzoekers mogelijk de gegevens verder te analyseren.

Via gezamenlijke projecten krijgen Europese landen inzichten over de impact van de maatregelen die zij nemen, stelt het EMA. Hierdoor kunnen zij verdere actie ondernemen om het verstandig gebruik van antibiotica te bevorderen.

One health-benadering
Dit is het vierde zogenaamde JIACRA IV-rapport van het EMA, ECDC en EFSA. Deze is in opdracht van de Europese Commissie opgesteld. Het rapport volgt een one health-benadering. Dit concept stelt dat de gezondheid van mens en dier en het milieu met elkaar samenhangen.

Op korte termijn zullen aanvullende gegevens over antimicrobiële resistentie bekend worden gemaakt in een gezamenlijk jaarverslag van de EFSA en het ECDC.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op