Minisymposium 1 oktober 2019 BRMO, dat doe je ZO!

Geplaatst op: 17 augustus 2019

De samenwerkende teams StreekLab, Infectieziektebestrijding en Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam organiseren een minisymposium dat in het teken staat van Bijzonder Resistente Micro-Organismen, BRMO.

Tijdens deze informatieve middag wordt onder andere de CPE meldingsplicht toegelicht en aandacht besteed aan het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wat gebeurt er als er te zwaar aan PBM wordt ingezet?

Vanuit Verenso wordt vervolgens de laatste herziening van de richtlijnen ‘Urineweginfecties’ en ‘Lage Luchtweginfecties’ besproken en hoe deze wijzigingen bijdragen aan resistentiepreventie.

Als laatste wordt er door Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid van het ABR Zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland, een presentatie gegeven over het belang van samenwerken in de regio (transmurale werkafspraken) en wat de speerpunten zijn voor de komende periode.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsverpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie; andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)

Kosten

De kosten voor het minisymposium bedragen €60,- per persoon. De factuur wordt u na het symposium toegezonden. Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging op uw e–mailadres.

Locatie

Het symposium wordt gehouden in de Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam. De aansluitende borrel in het Café op hetzelfde adres.

Programma

Het programma start om 13.45 uur en staat online.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op