Succesvolle MUIZ Tips & Tricks training voor de zes GGD’en!

Geplaatst op: 3 december 2021

We zijn weer een stap verder: succesvolle MUIZ Tips & Tricks training voor de zes GGD’en!

Op woensdag 24 november verzorgde Sandra de Jong (Arts M+G van GGD IJsselland) een online MUIZ (Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten) Tips & Tricks (T&T) training. De T&T training is op ons verzoek gemaakt, gericht op de infectieziektebestrijding (IZB) teams en markeert een volgende MUIZ-stap in onze ABR-regio. Alle zes GGD IZB teams waren vertegenwoordigd!

Het doel van de T&T training was om het werken met MUIZ meer context te geven voor de IZB-teams. Tijdens de training loosde inhouds- en ervaringsdeskundige Sandra de deelnemers door MUIZ en werden zowel praktische als medisch inhoudelijke aspecten behandeld.

Naast een MUIZ-demonstratie werd stilgestaan bij wat het gebruik van MUIZ nu precies betekent en juist kán betekenen voor zowel de GGD als de zorginstellingen.

Organisaties met locaties in meerdere GGD-regio’s kunnen ook bij MUIZ aansluiten. Hierdoor is iedere locatie van de organisatie in beeld bij zowel de organisatie zelf als de GGD. Zo ontstaat er een vollediger en actueler beeld van de uitbraken in de regio. Dat is niet alleen relevant voor de GGD-teams, de onderlinge transparantie via MUIZ zorgt er ook voor dat inzicht in verspreiding niet alleen afhankelijk is van terugkoppeling vanuit de GGD. Dit maakt het bespreken van uitbraken tussen convenant partners makkelijker waardoor er tijdig de juiste infectiepreventiemaatregelen kunnen worden genomen. Gezien de ervaringen met MUIZ in Rotterdam, zal het aantal tijdig gemelde uitbraken (artikel 26) toenemen via MUIZ.

Het ABR Zorgnetwerk heeft inmiddels al contacten gelegd met diverse bestuurders vanuit de VVT-sector en bespreekt MUIZ in bovenregionale overleggen. Starten met het gebruik van MUIZ zal nu per GGD-regio door de GGD-teams ingevuld worden met ondersteuning vanuit het ABR-zorgnetwerk.

Dat is dan ook meteen de volgende stap: het ABR-zorgnetwerk bespreekt met elk individueel GGD-team een concreet en passend stappenplan voor de start van MUIZ. In onze ABR-regio zal MUIZ gefaseerd van start gaan. Op dit moment streven we ernaar dat MUIZ per 1 februari 2022 in gebruik is bij minimaal een, maar wie weet zelfs bij meerdere VVT-koepels in twee GGD-regio’s (Amsterdam en Holland-Noorden).  

Er is nog veel te doen, maar samen zijn we op weg!

Meer informatie weten over MUIZ? Bezoek de website: https://www.meldpuntuitbraken.nl/

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op