Nieuw lid RCT stelt zich voor

Geplaatst op: 15 april 2022

Ik ben Barbara Bloem 45 jaar, ruim 25 jaar als Z- verpleegkundige werkzaam bij stichting Esdege-Reigersdaal, een organisatie voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke/ psychiatrische/NAHzorgvraag. Een organisatie met verschillende woon-, verblijf-, werk- en dagbesteding locaties.

Sinds de aanvang van corona in de functie van corona coördinator gestapt, hierin organisatie breed diverse zaken van macro tot microniveau geregeld/georganiseerd.

Eind 2021 is mijn functie geborgd binnen het preventieteam. Er valt binnen de organisatie een grote winst te behalen ten aanzien van borging en plek geven van de hygiëne- en infectiepreventie. Onlangs de cursus IPA afgerond bij opleidingsorganisatie STIP.

Tijdens de afgelopen periode, ook tijdens de cursus, heb ik bemerkt dat er binnen andere VG-organisaties ook veel winst te behalen valt t.a.v HIP.  Vooral omdat VG-organisaties op een andere manier georganiseerd zijn. Ik wil me graag inzetten om de brug te slaan.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op