Nieuwe RCT-leden voor ABR zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland

Geplaatst op: 3 juli 2019

Even voorstellen: nieuwe leden RCT

De ABR-zorgnetwerken zijn een nieuwe periode ingegaan, na afronding van de pilotfase per 1 mei jl. Alle ABR- zorgnetwerken hebben nieuwe programma’s geschreven voor de periode 1 mei 2019 tot 1 mei 2021. VWS heeft inmiddels de subsidies toegekend voor deze 2 jaar. Het RIVM bewaakt namens VWS de voortgang van de ontwikkeling van de ABR-zorgnetwerken. Enkele regio’s hebben in deze fase een nieuwe coördinator aangesteld.

Bij Noord-Holland West en Noord-Holland Oost zijn er wijzigingen in de samenstelling van de beide regionale coördinatieteams (RCT). Huisarts Marja Diemel, arts-microbioloog Karin von Eije en sociaal geneeskundige Jacqueline Sleven hebben afscheid genomen. Gelukkig hebben we anderen bereid gevonden om deel te nemen aan de RCT’s. Zij stellen zich hieronder voor.

Danielle Grootfaam

Ik ben Danielle Grootfaam en huisarts in de regio Amsterdam en omstreken. Sinds mei 2019 ben ik verbonden aan het RCT in de regio Noord-Holland West. Ik ben opgeleid als huisarts en medisch bioloog en juist daarom ligt het onderwerp antibioticaresistentie mij uitstekend. Mijn ambitie de komende jaren is om, samen met de andere leden van de RCT, huisartsen in de regio op het gebied van de antibioticaresistentie te verbinden en te informeren. Wil je mij iets vragen? Neem dan contact met mij op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Hanne van Lier

Ik werk sinds 5 jaar als waarnemend huisarts in Amsterdam e.o. De energie van de Amsterdamse patiënten en die van mijn collega’s hier werkt aanstekelijk. Sinds een half jaar werk ik in een vaste praktijk in Amsterdam Zuid en Amsterdam Osdorp. Twee totaal verschillende praktijken in zowel de praktijkvoering als patiëntpopulatie, maar oh zo leuk om af te wisselen. Door veel op verschillende plaatsen te hebben gewerkt, ben ik me bewust geworden van de grote verschillen tussen de praktijken en de huisartsen die hier werken. Je kunt je volledig richten op patiëntenzorg, of je kunt als een visionair te werk gaan en je door innovatie laten leiden. Het is een uitdaging om zo veel verschillende neuzen eenzelfde kant op te krijgen, maar ik vind het leuk om te streven naar beter.

Antibioticaresistentie is een onderwerp waar altijd verbetering is aan te brengen. Ik denk dat elke huisarts antibiotica het liefst volgens de richtlijnen voorschrijft, maar dat de praktijk soms anders gebiedt. Kennis en inzicht is van grote waarde om het voorschrijfgedrag te verbeteren. Hier zit onder andere mijn uitdaging als lid van het ABR netwerk. Ik draag graag mijn steentje bij. Ik zal dit gaan doen in de regio Noord Holland Oost/Flevoland.

Wil mij iets vragen? Neem dan contact met mij op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl

Jarne Marijn van Hattem 

Al sinds mijn jeugd wilde ik dokter worden. De belangrijkste reden hiervoor was dat ik destijds zo’n aardige huisarts had. Alhoewel dit misschien niet de allerbeste motivatie is, ben ik uiteindelijk toch geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb coschappen gelopen op de reizigerspolikliniek van het AMC en in het Diakonessenhuis in Paramaribo, Suriname. Na het afronden van mijn opleiding heb ik op de afdeling interne geneeskunde van het BovenIJ ziekenhuis en Tergooi gewerkt. Hier raakte ik steeds meer gefascineerd door antibioticaresistentie. In 2012 kreeg ik de geweldige mogelijkheid om een promotieonderzoek te combineren de opleiding medische microbiologie van het AMC.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzoek gedaan in reizigers. Ik onderzocht of zij resistente darmbacteriën mee terug namen na een reis naar de tropen. Vervolgens keek ik hoe lang ze de bacteriën bij zich droegen en of zij die konden overdragen aan hun familieleden.

Als arts-microbioloog sta ik aan basis van de diagnose en de strijd tegen infectieziekten. Door infectieziekten steeds sneller te diagnosticeren en door de resistentiepatronen te onderkennen, kunnen we patiënten steeds sneller gericht behandelen. Antibioticaresistentie zal een steeds grotere rol gaan spelen in de geneeskunde. Als we niets doen zal het in de toekomst onmogelijk zijn om simpele infecties te behandelen en te voorkomen.
Het zorgnetwerk antibioticaresistentie is een geweldig initiatief in de strijd tegen antibioticaresistentie. De samenwerking tussen alle verschillende disciplines waaronder artsen infectieziektebestrijding, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, epidemiologen, artsen-microbioloog is enorm belangrijk om antibioticaresistentie in te perken.

Wil je mij iets vragen? Neem dan contact met mij op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op