Vacatures

De RCT Noord-Holland West en Noord-Holland Oost /Flevoland zijn nog niet compleet. We zoeken bij voorkeur naar professionals die al in de zorg in een van beide regio’s werkzaam zijn. Meer informatie over de vacature(s) is te verkrijgen bij Ad Olijhoek, netwerkcoördinator.

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken, die nauw samenwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland.  Voor deze ABR- zorgnetwerken zijn we op zoek naar een  1 of 2 arts-microbiologen die 8-16 uur in de week inzetbaar is voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. (www.abrzorgnetwerknhfl.nl). De beoogde start is z.s.m.

Functieomschrijving

Als arts-microbioloog ben je lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners, gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. De arts-microbioloog heeft intensief contact met de artsen-microbioloog in de regio (die driemaandelijks voor overleg over ABR-thema’s bij elkaar komen).

De arts-microbioloog draagt bij aan onder meer:

– Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.

– Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.

– Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.

– Het afstemmen van de bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en de         zorgverleners.

– Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

De functie-eisen

Een afgeronde opleiding tot arts-microbioloog. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod

Je wordt aangesteld als arts-microbioloog tot 1 mei 2023. Bij voorkeur wordt gewerkt met detachering vanuit de werkgever.

Meer weten?

Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar Maarten Scholing, arts microbioloog en RCT-lid, m.scholing@olvg.nl, of naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

Blijf op de hoogte