Vacatures

Meer informatie over de vacature(s) is te verkrijgen bij Ad Olijhoek, netwerkcoördinator.

Achtergrond

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in een vorig kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen, die gericht zijn op de preventie en het terugdringen van ABR. In de provincies Noord-Holland en Flevoland (NH-FL) gaat het om 2 zorgnetwerken die nauw samenwerken, in de praktijk functioneren deze netwerken zelfs al als één; het ABR-zorgnetwerk NH-FL. We zijn per direct op zoek naar een deskundige infectiepreventie die 24-28 uur per week beschikbaar is voor ons zorgnetwerk. Met name deskundigen infectiepreventie met werkervaring in het ziekenhuis of de VVT-sector worden aangemoedigd om te solliciteren (www.abrzorgnetwerknhfl.nl).

Het ABR-zorgnetwerk is er voor professionals en organisaties in de zorg die te maken hebben met antibioticaresistentie, te weten: professionals in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de laboratoria, de apotheken, de thuiszorg, de publieke gezondheidszorg en de revalidatiezorg. Samen werken wij aan de hand van een thematisch programma aan het beperken van antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland. Belangrijke beleidspijlers zijn infectiepreventie (IP), antimicrobieel stewardship (AMS) en surveillance.

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van het regionaal coördinatieteam (RCT) van het zorgnetwerk. Het RCT is een multidisciplinair team met professionals afkomstig uit verschillende zorgorganisaties in de regio.

NH-FL. Je werkt samen met RCT-leden en het netwerkbureau aan de realisatie van het thematische activiteitenprogramma dat voor een flink deel bestaat uit activiteiten gericht op het verbeteren van de infectiepreventie (IP) in de zorgketen.

  • Je bevordert en bewaakt de voortgang van de bestaande infectiepreventieactiviteiten.
  • Je ontwikkelt samen met collega’s in het RCT en netwerkbureau nieuwe (IP)activiteiten.
  • Je stimuleert goede aansluiting van IP-beleid in de hele zorgketen.
  • Je houdt contact met deskundigen infectiepreventie van de andere ABR-zorgnetwerken. 
  • Je stimuleert verbetering van IP-onderwijs (onderhoudt contact met onderwijsinstellingen in regio).
  • Waar nodig help je mee bij de uitvoering van (IP)-netwerkactiviteiten (educatie, audit, presentatie).

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar een ervaren deskundige infectiepreventie, bij voorkeur met een ziekenhuis achtergrond of VVT-ervaring. Je hebt affiniteit met IP-beleid en je kan zelf je werkzaamheden goed organiseren. Je hebt een proactieve instelling en hebt goede communicatieve vaardigheden en organisatietalent. Je bent analytisch ingesteld, maar je houdt er ook van om de mouwen op te stropen en praktische zaken te regelen. Verder vind je het leuk om binnen een netwerk met verschillende organisaties te werken en kun je goed schakelen tussen sectoren en tussen verschillende niveaus.

Wat bieden wij?

Het ABR-zorgnetwerk biedt een marktconform salaris. Bij voorkeur wordt gewerkt met een ZZP- of detacheringsovereenkomst. De overeenkomst geldt in eerste instantie tot 1 januari 2024.

Meer weten?

Meer informatie over het regionale zorgnetwerk vind je op de website www.abrzorgnetwerknhfl.nl.

Als je aanvullende vragen hebt, kun je contact opnemen met de netwerkcoördinator dhr. Ad Olijhoek: aolyhoek@ggdhn.nl .

Sollicitatie (Let op! Datum is verlengd)

Als je solliciteert, zorg er dan voor dat je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk 4 december ingestuurd is. De brief dient per email gestuurd te worden aan aolyhoek@ggdhn.nl.

Op 5 december worden de uitnodigingen verstuurd voor de sollicitatiegesprekken. De sollicitatiegesprekken zullen later in de maand plaatsvinden. 

Neem contact met ons op