Vacatures

De RCT Noord-Holland West en Noord-Holland Oost /Flevoland zijn nog niet compleet. Er is een voorkeur voor professionals die al in de zorg in een van beide regio’s werkzaam zijn. Meer informatie over de vacatures zijn te verkrijgen bij Ad Olijhoek, netwerkcoördinator en voor de functie van arts-microbioloog ook bij Maarten Scholing (via info@abrzorgnetwerknhfl.nl), werkzaam als arts-microbioloog in het OLVG.

Gevraagd: arts – microbioloog voor de ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland (28-32 uur)

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibiotica-resistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Voor deze ABR- zorgnetwerken zijn we op zoek naar een arts microbioloog die 28-32 uur in de week inzetbaar is voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Als arts microbioloog ben je lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. De arts microbioloog heeft intensief contact met de artsen microbiologie in de regio (die tweemaandelijks voor overleg over ABR-thema’s bij elkaar komen).

De arts microbioloog draagt bij aan onder meer:

 • Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.
 • Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.
 • Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.
 • Het afstemmen van de bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en de zorgverleners.
 • De bewaking van een effectieve bestrijding van uitbraken in zorginstellingen.
 • Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

Wat is het vereiste profiel?
Een afgeronde opleiding tot arts microbioloog of in laatste fase van opleiding daartoe.
Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod
Je wordt aangesteld tot 1 mei 2021. Bij voorkeur wordt gewerkt met detachering vanuit de werkgever.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar Maarten Scholing, arts microbioloog en RCT-lid, mscholing@olvg.nl, of naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

Gezocht: Specialist ouderengeneeskunde, gespecialiseerde verpleegkundige of beleidsadviseur LZ.

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibiotica-resistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Deze 2 zorgnetwerken zijn op zoek naar een collega die voor 16-24 uur in de week inzetbaar is voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Je wordt lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. Als functionaris met gedegen kennis van de langdurige zorg (LZ) heb je vooral contact met LZ-bestuurders en professionals in de regio.

Je draagt bij aan onder meer:

 •  Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.
 • Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.
 • Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.
 • Advisering aangaande bestrijding bij uitbraken op verzoek van zorginstelling.
 • Bijdragen aan ontwikkeling van audit- en scholingsaanbod.
 • Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

Wat is het vereiste profiel
Je bent specialist ouderengeneeskunde, een gespecialiseerde verpleegkundige of kwaliteitsadviseur met gedegen kennis van de LZ. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod
Je wordt in principe aangesteld tot 1 mei 2021. Bij voorkeur wordt er gewerkt met detachering via de eigen werkgever.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar
Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/ Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl of Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en RCT lid, jedwards@cordaan.nl 

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

Gezocht: arts werkzaam in de publieke gezondheidszorg, gespecialiseerde verpleegkundige infectieziektebestrijding of beleidsadviseur met aandachtsveld infectieziekten.

Antibioticaresistentie is een wereldwijd toenemend probleem, al hebben we het in Nederland nog redelijk onder controle. Om dit zo te houden heeft de Minister van Volksgezondheid in 2015 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken op te richten. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Deze ABR- zorgnetwerken zijn op zoek naar een collega die voor 8-16 uur in de week beschikbaar is voor activiteiten. De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Je wordt lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. Het RCT richt zich momenteel op het activiteitenprogramma dat het voor de periode 1 mei 2019 – 1 mei 2021 heeft geschreven. Als professional met goede kennis van de infectieziektebestrijding en de openbare gezondheidszorg heb je vooral contact met GGD-professionals in de zorgregio. Binnen het RCT werkt je intensief samen met de arts M&G.

Je draagt bij aan onder meer:

 • Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.
 • Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.
 • Het afstemmen van de bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en de zorgverleners.
 • De bewaking van een effectieve bestrijding van uitbraken in zorginstellingen.
 • Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.
 • Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

Wat is het vereiste profiel
Je bent arts, een gespecialiseerde verpleegkundige of beleidsadviseur met gedegen kennis van de infectieziektebestrijding en de openbare gezondheidszorg. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod
Je wordt in principe aangesteld tot 1 mei 2021. Bij voorkeur wordt er gewerkt met detachering via de eigen werkgever.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken, kan je mailen naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/ Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl of Tjalling Leenstra, arts M&G en RCT lid, tleenstra@ggd.amsterdam.nl
Interesse? Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl 

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement