Vacatures

De RCT Noord-Holland West en Noord-Holland Oost /Flevoland zijn nog niet compleet. Er is een voorkeur voor professionals die al in de zorg in een van beide regio’s werkzaam zijn. Meer informatie over de vacature(s) zijn te verkrijgen bij Ad Olijhoek, netwerkcoördinator .

Gezocht: Specialist ouderengeneeskunde, gespecialiseerde verpleegkundige of beleidsadviseur LZ.

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibiotica-resistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Deze 2 zorgnetwerken zijn op zoek naar een collega die voor 16-24 uur in de week inzetbaar is voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. De beoogde start is z.s.m.

Wat ga je doen?
Je wordt lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. Als functionaris met gedegen kennis van de langdurige zorg (LZ) heb je vooral contact met LZ-bestuurders en professionals in de regio.

Je draagt bij aan onder meer:

  •  Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.
  • Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.
  • Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.
  • Advisering aangaande bestrijding bij uitbraken op verzoek van zorginstelling.
  • Bijdragen aan ontwikkeling van audit- en scholingsaanbod.
  • Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

Wat is het vereiste profiel
Je bent specialist ouderengeneeskunde, een gespecialiseerde verpleegkundige of kwaliteitsadviseur met gedegen kennis van de LZ. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat is het aanbod
Je wordt in principe aangesteld tot 1 mei 2021. Bij voorkeur wordt er gewerkt met detachering via de eigen werkgever.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar
Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/ Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl of Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en RCT lid, jedwards@cordaan.nl 

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

Blijf op de hoogte