Organisaties gezocht voor gratis audit infectiepreventie

Geplaatst op: 30 september 2019

Krijg inzicht in de kwaliteit van infectiepreventie in uw organisatie

Antibioticaresistentie en infectiepreventie krijgen steeds meer aandacht. Dat is ook hard nodig. Aandacht voor hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van veilige en verantwoorde zorg en voorkomt uitbraken van infectieziekten en verspreiding van resistente bacteriën.

Een van de activiteiten van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) is het bevorderen van de infectiepreventie in de zorgregio. De audit is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van infectiepreventie in uw organisatie. Ook biedt een audit concrete handvatten voor verbetering. Het RCT wil organisaties in de langdurige zorg die daar behoefte aan hebben helpen om de infectiepreventie in de organisatie vorm te geven dan wel te verbeteren. Het RCT biedt aan om een audit te doen bij de organisaties die zich aanmelden. Het RCT is vooral op zoek naar locaties van verpleeghuisorganisaties waar (nog) geen infectiepreventie-audits worden afgenomen en/of nog geen overeenkomst is met een deskundige infectiepreventie (DI). Maar ook zorginstellingen met een DI en waar audits gedaan worden, die belangstelling hebben voor het RCT-aanbod kunnen zich aanmelden.

De audit in de praktijk
Een ervaren deskundige infectiepreventie (DI) bezoekt de instelling en voert samen met iemand van de organisatie de audit uit volgens een landelijk vastgesteld format. Voorafgaand aan de audit wordt de instelling verzocht digitaal bestaande richtlijnen en protocollen over infectiepreventie en –beleid naar de auditor te sturen. Deze informatie maakt deel uit van de audit.
De audit is gericht op verschillende facetten: algemene voorzorgsmaatregelen, beleid, faciliteiten, uitbraakmanagement en organisatie. De DI bekijkt diverse ruimtes en observeert handelingen die worden verricht en spreekt met medewerkers en gaat o.a. na zij goed op de hoogte zijn van de geldende regels. Op die manier krijgt de DI zicht op infectiepreventie op de betreffend locatie.

Wat levert de audit u op?
Direct na de audit wordt kort mondeling geëvalueerd. Daarna ontvangt u een schriftelijke rapportage van de bevindingen met aanbevelingen. Deze wordt binnen twee weken na de audit digitaal toegestuurd.

Wat kost de audit?
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de audit. De audit wordt georganiseerd door het RCT (in samenspraak met de organisatie). Het RCT verwacht als tegenprestatie dat de organisatie op basis van het auditrapport een plan van aanpak opstelt, dat opvolging krijgt.

De resultaten van de audits worden geanonimiseerd en geaggregeerd (d.w.z. over alle organisaties samen en niet per organisatie of herleidbaar naar organisaties/locaties) samengevat in een RCT-rapport. Het RCT verwerkt de algemene informatie in het risicoprofiel van de regio en kan er gebruik van maken in factsheets en in presentaties.

Tijdsinvestering van de deelnemende organisatie:
Het toezenden van de gevraagde protocollen en werkinstructies: ongeveer 1 uur.
Participatie van een medewerker tijdens de uitvoering van de audit inclusief evaluatie: ongeveer 4 uur.
Bespreken van het auditrapport: 1 uur.

Bent u geïnteresseerd, wilt u van het aanbod gebruik maken?
Neem dan contact op met:
Hella Kok, DI, hkok@ggd.amsterdam.nl of 06-19299508
Anke Swinkels, DI, jmmswinkels@vrk.nl of 06-31944057

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op