SNIV-nieuwsbrief

Geplaatst op: 30 juni 2023

Nieuwsbrief SNIV 2023Jaargang 15, Editie 2e kwartaal , 30 juni 2023

1. Voorstellen Charlotte de Bruijn – Onstwedder

2. Associatie infectieziekten en overlijdens in verpleeghuizen

3. HALT-4: Ook in het najaar deelname mogelijk

4. Start werving voor het YELLOW RoUTIne onderzoek!

5. Algemene vragenlijst 2023 voor incidentiedeelnemers

6. Terugrapportages incidentiemodule verstuurd

7. Incidentie t/m week 23 – 2023

1. Voorstellen Charlotte de Bruijn – Onstwedder

Charlotte de Bruijn – Onstwedder is de nieuwe epidemioloog bij het SNIV team, zij vervangt Naomi Reimes die we heel veel succes wensen met haar nieuwe baan en hier nog eens willen bedanken voor al haar inzet bij SNIV. Charlotte stelt zichzelf voor:

Ik ben Charlotte de Bruijn – Onstwedder, 28 jaar oud, en vanaf 15 mei werkzaam als epidemioloog bij SNIV. Ik zal mij o.a. bezig gaan houden met de data-analyse en terugrapportage van zowel het incidentie- als prevalentieonderzoek. Daarnaast zal ik ondersteunen bij diverse projecten binnen SNIV. Naast mijn werkzaamheden binnen SNIV ben ik ook werkzaam bij de surveillance van infectiezieken in ziekenhuizen (PREZIES)

Mijn achtergrond is te vinden in de publieke gezondheid (BSc European Public Health), waarna ik mij verder heb ontwikkeld tot infectieziekten/pharmaco-epidemioloog (Msc Epidemiology). Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat de combinatie tussen surveillance en (praktijkgericht) onderzoek mij erg goed ligt. De afgelopen 2 jaar ben ik daarom werkzaam geweest als COVID-19 epidemioloog bij de GGD – Hart voor Brabant. Hier waren mijn voornaamste taken; het analyseren van gegevens (m.n. rondom vaccinaties, testen, bron-en-contactonderzoeken), het volgen van trends en het duiden van data, om zo vroegtijdig te signaleren en acteren bij verheffingen binnen bijvoorbeeld zorginstellingen, specifieke gemeenten en/of de gehele regio.

Tijdens mijn eerste weken heb ik al veel geleerd over (surveillance van) zorginfecties, maar er valt natuurlijk nog veel meer te leren! Ik heb ontzettend veel zin in mijn tijd bij het SNIV-team. Bij vragen of ideeën, neem gerust contact met mij op! 

2. Associatie infectieziekten en overlijdens in verpleeghuizen

Bij de incidentie module van SNIV worden wekelijks het aantal infecties en het aantal sterfgevallen geregistreerd. Daarbij worden alle sterfgevallen geregistreerd ongeacht of het overlijden ten gevolge van een infectie was of niet. Er is weinig bekend over de relatie tussen infecties en sterfte in verpleeghuizen. Meghanadh Manyam heeft het afgelopen jaar tijdens zijn stage gekeken naar de associatie tussen het aantal geregistreerde sterfgevallen en het optreden van infectieziekten op basis van de gegevens van SNIV. De studie zal worden ingediend voor publicatie bij een internationaal tijdschrift maar hier volgt alvast een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

Voor de studie werden de SNIV-gegevens van januari 2009 tot december 2021 gebruikt. Met tijdreeksgrafieken werden patronen in de infectieziekten en sterfgevallen in kaart gebracht om daarna de mogelijke associaties tussen infectieziekten en sterfte vast te stellen.

Uit de gegevens blijkt dat er een duidelijk seizoenspatroon was, dit geldt vooral voor de gastro-intestinale infecties, IAZ en COVID-19. Het seizoenspatroon is het duidelijkst bij IAZ tijdens het winterseizoen. Een dergelijke seizoenspatroon werd niet gezien in het aantal sterfgevallen. De regressieanalyse toonde significante associaties tussen alle onderzochte infectieziekten en sterfte, wat wijst op een plausibel verband tussen de infecties en sterfgevallen. De resultaten laten zien dat infecties van de lagere luchtwegen verantwoordelijk waren voor 10% van de sterfgevallen, griepachtige ziekten voor 8%, COVID-19 voor 6,5% en gastro-intestinale infecties voor 2%.

Infecties hebben een grote invloed op het welzijn van verpleeghuisbewoners, met name seizoensgebonden luchtweginfecties en gastro-intestinale aandoeningen. Deze infecties dragen bij aan ongeveer 1 op de 5 sterfgevallen in de verpleeghuizen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze bevindingen van toepassing zijn op de totale populatie en niet op individueel niveau. Het is belangrijk om met deze beperking rekening te houden bij het interpreteren van deze resultaten.

3. HALT-4: Ook in het najaar deelname mogelijk

Zoals eerder aangekondigd wordt het prevalentieonderzoek dit jaar mede georganiseerd door de ECDC. Dit prevalentieonderzoek is iets uitgebreider dan andere jaren, verpleeghuizen krijgen dan ook 3 maanden de tijd om de data te verzamelen en te registreren. Het eerste moment dat het prevalentieonderzoek plaatsvindt in 2023 was van april tot en met juli. Lukte het niet om in het voorjaar mee te doen, maar wilt u ook weten hoeveel infecties er voorkomen in uw verpleeghuis en hoe zich dit verhoudt tot de rest van Nederland? Doe dan mee in het najaar. U kunt dan registeren op een moment in de maanden september tot en met november. In december moeten de data dan ingevoerd/aangeleverd zijn in OSIRIS. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via SNIV@rivm.nl.

4. Start werving voor het YELLOW RoUTIne onderzoek!

Samen met het Amsterdam UMC starten we een onderzoek naar bacteriën in de urine van verpleeghuisbewoners. We zijn namelijk benieuwd welke bacteriën wel en niet een symptomatische urineweginfectie veroorzaken. Onze hypothese is dat er ‘goede’ bacteriën in de blaas zitten, die de blaas beschermen tegen ‘slechte’, ziekmakende bacteriën. Om hier achter te komen gaan we in een cohort onderzoek o.a. elke 3 maanden urine en enkele gegevens verzamelen van bewoners. Het onderzoek zal in januari 2024 van start gaan en loopt dan 1,5 jaar.

We zijn de komende maanden op zoek naar enthousiaste organisaties die mee willen doen. Ben je op basis van dit bericht geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur een mail naar SNIV@rivm.nl. Meer over dit onderzoek kunt u ook lezen in de informatiefolder of op de UNO-website.

5. Algemene vragenlijst 2023 voor incidentiedeelnemers

De algemene vragenlijst met karakteristieken van uw verpleeghuis over het jaar 2023 staat open in OSIRIS. Alle deelnemers aan de incidentiemodule van SNIV, worden verzocht de vragenlijst  in te vullen. We hebben deze gegevens namelijk nodig om de terugrapportages en referentiecijfers te maken en de resultaten aan u terug te koppelen. U vindt de vragenlijst in OSIRIS. Mocht u vragen hebben over het invullen neem dan contact met ons op via sniv@rivm.nl.

6. Terugrapportages incidentiemodule verstuur

De terugrapportages voor het incidentieonderzoek van 2022 zijn gemaakt en in april verstuurd naar de deelnemers. Urineweginfectie is nog steeds de meest voorkomende infectie van de geregistreerde infecties, maar de aantallen zijn wel gedaald ten opzichte van 2021. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld en lage luchtweginfecties zijn vergelijkbaar met vorige jaren. De incidentie van gastro-enteritis is dit jaar gestegen ten opzichte van 2021, maar verloopt nog in lijn met voorgaande jaren. De incidentie van COVID-19 is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, maar vergelijkbaar met de incidentie in 2020. De mortaliteit is in 2022 lager dan in voorgaande jaren. Verpleeghuizen die vanuit SNIV ondersteuning willen om de terugrapportage en mogelijke verbeteracties te bespreken kunnen contact opnemen met het SNIV team via sniv@rivm.nl.

Incidentie van infecties 2018-2022

7. Incidentie t/m week 23 – 2023

Zie hiervoor ook onze website, deze grafieken worden maandelijks geupdate.

Gastro-enteritis
Figuur 1: Incidentie van Gastro-enteritis in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2019 t/m 2023.

De incidentie van Gastro-enteritis lag in het begin van het jaar een aantal weken hoger dan voorgaande jaren maar is nu weer gedaald.
COVID-19

Figuur 2: Incidentie van COVID-19 in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2020 t/m 2023.

De incidentie van COVID-19 is vergelijkbaar met de trend in 2021.
COVID-19 Mortaliteit
Figuur 3: Incidentie van COVID-19 mortaliteit in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2020 t/m 2023.
 
De incidentie van de COVID-19 mortaliteit is vergelijkbaar met de trend in 2022.
IAZ
Figuur 4: Incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2019 t/m 2023.

De incidentie van IAZ is na week 13 weer stijgende en hoger dan voorgaande jaren.
Lage luchtweginfecties
Figuur 5: Incidentie van lage luchtweg infecties in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2019 t/m 2023.

De incidentie van lage luchtweg infecties in 2023 is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.
UWI
Figuur 6: Incidentie van urineweginfecties in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2019 t/m 2023.

De incidentie van urineweginfecties lag aan het begin van het jaar lager dan voorgaande jaren. Sinds week 16 stijgt de incidentie en is vergelijkbaar met de incidentie in 2020.
Huidinfecties door schimmels
Figuur 7: Incidentie van huidinfecties veroorzaakt door schimmels in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2022 t/m 2023.

De incidentie van huidinfecties veroorzaakt door schimmels ligt sinds week 18 hoger van vorig jaar.
Mortaliteit
Figuur 8: Incidentie van mortaliteit in 2023 en trendlijnen met het 5-wekelijks gemiddelde van 2019 t/m 2023.

Sinds week 18 ligt de incidentie van mortaliteit hoger dan voorgaande jaren.
< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op