Even voorstellen: onze nieuwe specialist ouderengeneeskunde Paul van Houten

Geplaatst op: 20 april 2021

Mijn naam is Paul van Houten en sinds 1 april 2021 ben ik begonnen bij ABR zorgnetwerken NH-FL als specialist ouderengeneeskunde. Ik heb hiervoor ongeveer veertig jaar in de ouderenzorg gewerkt als huisarts, verpleeghuisarts en specialist ouderengeneeskunde waarvan ongeveer 35 jaar in management- en directieteams van zorginstellingen. Mijn interesse voor hygiëne en infectiepreventie is begonnen in de jaren ’90, toen ik betrokken was bij de eerste Aidsafdeling in een Nederlands verpleeghuis (Vreugdehof te Amsterdam). Daarna ben ik betrokken geweest bij diverse uitbraken van MRSA, TBC, schurft, noro en influenza. Namens Verenso heb ik deelgenomen aan de handreiking over de rol van de specialist ouderengeneeskunde met betrekking tot hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie en onlangs aan de richtlijngroep behandeling van influenza van de NVMM.

Van heel nabij heb ik gezien welke impact uitbraken hebben op de langdurige zorg. Het betekent vaak dat bewoners met beperkende maatregelen te maken krijgen die een grote uitwerking hebben op de kwaliteit van leven. Het voorkomen van deze beperkende maatregelen is van groot belang en moet een hoge prioriteit voor de instellingen zijn. Ik wil eraan bijdragen dat die prioriteit ook gevoeld wordt en dat er maatregelen worden genomen om zowel de ontwikkeling van resistente pathogene micro-organismen, als ook de verspreiding daarvan, zoveel mogelijk te voorkomen.

In 2008 ben ik gepromoveerd op het onderwerp toiletgang van zorgbehoevende ouderen. Daarna ben ik als expert continentiezorg betrokken geraakt bij zorgvoorbeter.nl. Er is een nauwe relatie tussen toiletgangproblematiek, hygiëne en behandeling van urineweginfecties. Het geeft mij de mogelijkheid om de verbinding te leggen tussen de dagelijkse zorgpraktijk en het management. Ik wil me ervoor inzetten om die verbinding voor het zorgnetwerk goed uit te nutten.

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op