Tjalling Leenstra versterkt het RCT van ABR-netwerken Noord-Holland en Flevoland

Geplaatst op: 30 september 2019

Tjalling Leenstra versterkt RCT van ABR-netwerken Noord-Holland en Flevoland

Ik ben Tjalling Leenstra, arts M&G en epidemioloog. Ik werk bij de afdeling Algemene Infectieziekten van de GGD Amsterdam en ben sinds 1 september lid van het RCT. Ik ben ervan overtuigd dat door goede interdisciplinaire samenwerking, kennisoverdracht en tijdige informatie-uitwisseling over antibioticaresistentie we de opkomst en risico’s van ABR kunnen beperken. Ik vind het een mooie uitdaging om, na ruim 7 jaar vanuit landelijk en internationaal perspectief betrokken te zijn geweest bij de aanpak van ABR, bij te gaan dragen aan de praktische uitwerking van de ABR-aanpak in de regio.

Ik ben sinds mijn opleiding tot arts in verschillende functies betrokken geweest bij onderzoek naar en bestrijding van infectieziekten, met sinds 2012 een focus op ABR. Van 2012-2014 was ik bij het RIVM coördinator van het nationale surveillance-systeem voor antibioticaresistentie: ISIS-AR. Van 2014-2018 heb ik samen met WHO/EURO1, ESCMID2 en nationale surveillance teams het internationale ABR surveillancesysteem CAESAR3 opgezet en gecoördineerd. In die zelfde periode heb ik bijgedragen aan diverse landenbezoeken (van Rusland tot Georgië, van Turkmenistan tot China en Indonesië en India) om de aanpak van ABR te stimuleren met de succesvolle Nederlands OneHealth aanpak als voorbeeld. Van mei 2018 tot augustus 2019 zat ik bij het programmateam ABR van RIVM en was ik betrokken bij verschillende strategische beleidsadviezen en secretaris van het SO-ZI/AMR.

1 EURO: World Health Organization – Regional office for Europe
2 ESCMID: European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease
3 CAESAR: Central Asian and Eastern European Surveillance for Antimicrobial Resistance
< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op