Nieuws

Inzicht in antibioticaverbruik in uw verpleeghuis

6 februari 2024 – Wilt u weten wat uw jaarlijkse verbruik is en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van het landelijk verbruik? Of bent u benieuwd naar het gebruik van specifieke middelen?
> lees verder

Nieuwe Europese regels voor stedelijk afvalwater

31 januari 2024 – De richtlijn moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid, mede door betere monitoring van chemische stoffen, ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie.
> lees verder

Evolutie lang niet zo onvoorspelbaar als gedacht; hoop voor de oplossing van an­tibioticaresis­tentie

25 januari 2024 – Waarschijnlijk worden onze genen namelijk beïnvloed door hun evolutionaire geschiedenis. En dat biedt mogelijkheden voor onder meer medicijnen, maar ook welke genen het an­tibioticaresis­tentie-gen ondersteunen.
> lees verder

Darmflora bloeit op na antibiotica

19 januari 2024 – Antibiotica redden levens. Maar ze doden behalve ziekmakers ook nuttige bacteriën. Wat betekent dat bij langdurig gebruik?
> lees verder

Strategisch plan 2024-2027 | Nieuwsbrief januari 2024

18 januari 2024 – Nieuwsbrief januari 2024 over het strategisch plan 2024-2027
> lees verder

Menno de Jong directeur RIVM CIb

11 januari 2024 – Menno de Jong, voorzitter van onze stuurgroep, wordt de nieuwe directeur van het Centrum In­fectieziek­tebestrij­ding van het RIVM.
> lees verder

Internationaal onderzoek naar opsporen en behandelen infecties

9 januari 2024 – Een internationaal onderzoek dat tot doel heeft de diagnose en behandeling van infecties te verbeteren. Het onderzoek richt zich op patiënten die een antimicrobiële resistente bacterie bij zich dragen.
> lees verder

Oplossing voor an­tibioticaresis­tentie gaat mogelijk schuil in ijs

28 december 2023 – IJskernen fungeren als biologische tijdcapsules, waarin micro-organismen en hun genetisch materiaal soms al duizenden jaren bewaard zijn gebleven. Deze micro-organismen hebben exclusieve antimicrobiële verbindingen ontwikkeld, die cruciaal zouden kunnen zijn in de strijd tegen de dreigende an­tibioticaresis­tentie.
> lees verder

Bacteriofagen evolueren zó snel dat ze hun doel weleens voorbij kunnen streven

16 december 2023 – Bacteriofagen zouden in de nabije toekomst een sleutelrol kunnen spelen in de internationale strijd tegen resistente bacteriën – mits we hun werking beter monitoren dan we dat bij antibiotica hebben gedaan.
> lees verder

Opiniestuk in het Medisch Contact en brief aan VWS

7 december 2023 – MRSA Netwerk Holland West heeft een opiniestuk geschreven over de financiering van MRSA-dragerschapsbehan­deling in Nederland.
> lees verder

1 2 3 23

Neem contact met ons op