Nieuws

An­tibioticaresis­tentie stabiliseert bij landbouwhuisdieren

24 november 2023 – Met de daling in de verkoop van antimicrobiële diergeneesmiddelen nam ook de antimicrobiële resistentie bij dieren af. Deze dalende trend van ABR bij dieren is voor de meeste antibiotica gestabiliseerd. Dit blijkt uit het MARAN-rapport, een jaarlijkse update van an­tibioticaresis­tentie bij dieren.
> lees verder

Antibioticagebruik en resistentie, alertheid blijft nodig

22 november 2023 – Antibioticagebruik en resistentie, alertheid blijft nodig. Dit staat in het rap­port NethMap/MARAN 2023 van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het RIVM.
> lees verder

Medicijnresten en antimicrobiële resistentie in het watermilieu

21 november 2023 – Genees­middelen­gebruik kan leiden tot milieuvervuiling en antimicrobiële resistentie. In dit artikel zijn de risico’s van farmaceutische vervuiling voor de waterdieren en de mens beoordeeld.
> lees verder

Ongevoeligheid voor medicijnen: het risico van onjuiste antibiotica slikken

18 november 2023 – Zo’n 45 procent van de Nederlanders houdt zich niet aan de voorgeschreven lengte van een an­tibioticabehan­deling. Dat kan grote gevolgen hebben voor de behandeling.
> lees verder

Pathogenen zitten graag op plastic

7 november 2023 – Plasticresten in rivierwater zitten vol met micro-organismen waarvan mensen ziek kunnen worden.
> lees verder

Wereldwijd kunnen veel infecties bij kinderen niet meer met antibiotica worden bestreden

31 oktober 2023 – Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Sydney is gebleken dat de weerstand tegen an­tibiotica wereldwijd zo erg aan het stijgen is dat medicatie die wordt gebruikt om veelvoorkomende infecties bij kinderen en baby’s te behandelen, niet meer effectief is. 
> lees verder

Dodelijke salmonellavarianten amper te behandelen met antibiotica

23 oktober 2023 – Wetenschappers waarschuwen: gevaarlijkste salmonellavarianten zijn amper te behandelen met antibiotica.
> lees verder

Onderzoek naar antibiotica in het water en resistentie van bacteriën

23 oktober 2023 – Medicijnresten in het water leveren in Nederland geen gevaren op voor de volksgezondheid. Ze bedreigen wel de flora en fauna in het water. Dat blijkt uit nieuw promotieonderzoek, waaruit ook bleek dat waar meer antibiotica in het water voorkomen de an­tibioticaresis­tentie van bacteriën hoger is.
> lees verder

Pointer: Stop an­tibioticaresis­tentie

22 oktober 2023 – Reportage in Pointer over het stoppen van an­tibioticaresis­tentie met Prof. Dr. Heiman Wertheim, hoogleraar medische microbiologie, Radboud UMC.
> lees verder

1 2 3 4 23

Neem contact met ons op