Nieuws

Nieuwe Europese regels voor stedelijk afvalwater

31 januari 2024 – De richtlijn moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid, mede door betere monitoring van chemische stoffen, ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie.
> lees verder

Evolutie lang niet zo onvoorspelbaar als gedacht; hoop voor de oplossing van an­tibioticaresis­tentie

25 januari 2024 – Waarschijnlijk worden onze genen namelijk beïnvloed door hun evolutionaire geschiedenis. En dat biedt mogelijkheden voor onder meer medicijnen, maar ook welke genen het an­tibioticaresis­tentie-gen ondersteunen.
> lees verder

Darmflora bloeit op na antibiotica

19 januari 2024 – Antibiotica redden levens. Maar ze doden behalve ziekmakers ook nuttige bacteriën. Wat betekent dat bij langdurig gebruik?
> lees verder

Strategisch plan 2024-2027 | Nieuwsbrief januari 2024

18 januari 2024 – Nieuwsbrief januari 2024 over het strategisch plan 2024-2027
> lees verder

Menno de Jong directeur RIVM CIb

11 januari 2024 – Menno de Jong, voorzitter van onze stuurgroep, wordt de nieuwe directeur van het Centrum In­fectieziek­tebestrij­ding van het RIVM.
> lees verder

Internationaal onderzoek naar opsporen en behandelen infecties

9 januari 2024 – Een internationaal onderzoek dat tot doel heeft de diagnose en behandeling van infecties te verbeteren. Het onderzoek richt zich op patiënten die een antimicrobiële resistente bacterie bij zich dragen.
> lees verder

Oplossing voor an­tibioticaresis­tentie gaat mogelijk schuil in ijs

28 december 2023 – IJskernen fungeren als biologische tijdcapsules, waarin micro-organismen en hun genetisch materiaal soms al duizenden jaren bewaard zijn gebleven. Deze micro-organismen hebben exclusieve antimicrobiële verbindingen ontwikkeld, die cruciaal zouden kunnen zijn in de strijd tegen de dreigende an­tibioticaresis­tentie.
> lees verder

Bacteriofagen evolueren zó snel dat ze hun doel weleens voorbij kunnen streven

16 december 2023 – Bacteriofagen zouden in de nabije toekomst een sleutelrol kunnen spelen in de internationale strijd tegen resistente bacteriën – mits we hun werking beter monitoren dan we dat bij antibiotica hebben gedaan.
> lees verder

Opiniestuk in het Medisch Contact en brief aan VWS

7 december 2023 – MRSA Netwerk Holland West heeft een opiniestuk geschreven over de financiering van MRSA-dragerschapsbehan­deling in Nederland.
> lees verder

An­tibioticaresis­tentie stabiliseert bij landbouwhuisdieren

24 november 2023 – Met de daling in de verkoop van antimicrobiële diergeneesmiddelen nam ook de antimicrobiële resistentie bij dieren af. Deze dalende trend van ABR bij dieren is voor de meeste antibiotica gestabiliseerd. Dit blijkt uit het MARAN-rapport, een jaarlijkse update van an­tibioticaresis­tentie bij dieren.
> lees verder

1 2 3 4 24

Neem contact met ons op